🔵صبح امروز دادگاه دوم تجدید نظر #لیلا_حسین_زاده در شعبه ی 36 دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب برگزار شد.
طبق گفته ی امیر رئیسیان، وکیل پرونده، روند دادگاه امیدوار کننده نبود!

🔵لیلا حسین زاده، فعال صنفی-دانشجویی و دانشجوی کارشناسی ارشد انسانشناسی دانشگاه تهران، سال گذشته به 6سال حبس تعزیری و دوسال ممنوع الخروجی محکوم شده است.
photo_2019-05-14_09-40-04.jpg