اهواز -۱۱ آذر

سخنان آتشين یکی از نمایندگان گروه ملی #فولاد_اهواز در #تجمع امروز
”اون زمان كه روى كتف كارگر اهرام مصر رو ميساختن تمام شد، امروز طبقه آگاهيم، امروز چرخه صنعتيم و حقمون رو ميگيريم“