از نامه های وارده، یک کارگر سندیکالیست

هموطنان گرامي افزون برسي ونه سال ناروايي هاي بيشماررژيم ولايت مطلقه فقيه عليه ملك وملت ايران امروزشرايط اكثراستانهاي كشورخاصااستان زرخيزخوزستان كه مولدنودوپنج درصد درآمدكلان ايران ميباشد بجايي رسيده كه مردم ضمن بحرانهاي متعدد همچون بي آبي وبيكاري وفقروفلاكت وانواع ناهنجاريهاي اجتماعي بعلت وجود گرد وخاك تا٦٦برابرحدمجازازتنفس هم محرومند استانيكه هشت سال جنگ ناخواسته راتحمل كرد وبودجه آنراتامين كرد وبيشترين كشته ومجروح ومعلول ومفقودالاثرراداداما هرروزبروضعيت نابسامانش بعلت بي تدبيري وبي تفاوتي سران خودكامه رژيم ولايي افزوده ميشودهرچند نقطه اي ازكشورتحت اشغال داعشيان اول وجود ندارد كه ازگزند گزمه ها وجيره خواران وغارتگران وآدمكشان تحت فرمان عاغادرامان باشند اما به گواه تمامي وجدانهاي بيداراين شرايط اسفبارحق استان ومردم خوزستان نيست ودركمال تعجب امروزدريك اقدام بيشرمانه كمسيون تلفيق مجلس ارتجاع مبلغ150ميليون دلاري درنظرگرفته شده دربودجه سال١٣٩٧رابراي مقابله با ريزگردها وگردوخاك ومحيط زيست خوزستان وسايراستانهاي جنوبي وغرب كشورراحذف كردند اما مبالغ كلان حوزه هاي ضد علميه وشوراي نگهبان وامامان جمعه وتبليغات بصطلاح اسلامي وارگانهاي سركوبگروسپاه وبسيج راتاييد كردند.
اكنون لازم است مردم ستم كشيده ومحروم استان خوزستان وسايراستانهاي همجوارعليه اين اقدام ضد بشري مجلس ارتجاع بگونه اي درخوراقدام كنند مخصوصا كاركنان صنايع بزرگ ووابسته وكارخانه هاي توليدي دست به اعتصاب واعتراض بزنند تاهمچون سال١٣٥٧شريان اقتصادي رژيم راقطع كنند.
هموطنان گرامي سران خيانتكاررژيم ازبيت تاپايين ترين رده ها هزاران ميليارددلارضمن واريزبه حساب هاي خود درخارج ازكشوربصورت مداوم بخش بزرگي ازدرآمدهاي ارزي كشورراصرف جنگهاي نيابتي دركشورهاي منطقه ميكنند ويا به گروه هاي تروريستي كمك ميكنند به كدام حقي نسبت به وضعيت اسفبارمحيط زيست استانهاي ايران بي تفاوت ميباشندحق گرفتني ميباشد بدون شك درصورت آغازنافرمانيهاي مدني واعتراض به وضع موجود شما پيروزخواهيد شد.
به اميدفرداي آزادي متحد وپيروزباشيد.
لطفا به اشتراك بگذاريد.
بامهرغلام عسگري.

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: