كوچه تنگن

فستيوال كوچه شروع شد از میان کوچه های جنوبی ترین بندر دنیا #بوشهر
به دور از تالار و سالن و بگير و ببندها و بروکراسی های دل نگران!
مجوز این شادی سالها قبل در همین كوچه ها به دست همين مردم صادر شده که حالا صاحب تمام این موسیقی و شادی اند!
هرجا که آدمها کنار هم جمع میشوند، زندگی با عمق بیشتری به جریان می افتد! در جریان زندگی ما باشید این روزها!
«ا

 

#کوچه_فستیوال #کوچه #لیان #فستیوال #بوشهر #موسیقی_نواحی
#دومین_فستیوال_موسیقی_کوچه