زندانیان

آزادی زندانی بهایی

زندانی بهایی بعد از سه سال ونیم تنها به اتهام بهایی بودن امروز از زندان آزاد شد images (5)
فرهاد اقبالی از زندانیان عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج بود

آگهی‌ها

Categories: زندانیان

Tagged as:

پاسخی بگذارید